علت خیساندن برنج

خیساندن برنج پیش از پخت کاری است که توسط اغلب ایرانیان انجام می­ شود. یعنی چند ساعت قبل از اینکه برنج را آبکش یا کته کنند مقداری آب ولرم به

اشتراک گذاری