آیا تن ماهی قند دارد ؟

به دلیل وجود نگرانی از وجود جیوه در تن ماهی بسیاری افراد از خوردن این فرآورده مطمئن نیستند. اما نباید مانع از مصرف این ماده غذایی شد. زیرا ماهی حاوی

اشتراک گذاری
مقایسه قند نان و برنج

شاید بارها برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که قند نان بیشتر است یا قند برنج و اینکه خوردن کدام یک از این مواد غدایی مفیدتر بوده و

اشتراک گذاری