قرص برنج برای چیست

قرص برنج نام چندان نا آشنایی در بین ما ایرانیان نیست. این قرص نوعی آفت کش غلات است اما متاسفانه در سال­ های اخیر اسم این قرص بیشتر یادآور مرگ

اشتراک گذاری