راه های ایجاد آرامش در خانواده

ایجاد آرامش در خانواده از مهم‌ترین راهکارهایی است که از ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. متاسفانه اکثر افرادی که در جامعه مرتکب جرم می‌شوند یا در معرض سوء استفاده احساسی قرار

اشتراک گذاری
راهکارهای افزایش صمیمیت در خانواده

صمیمیت در خانواده می‌تواند نقش بسیار موثری در زندگی شخصی و اجتماعی افراد داشته باشد. متاسفانه اکثر افرادی که دچار ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند و زندگی خود را دستخوش ناکامی‌ها می‌کنند،

اشتراک گذاری
اثرات روحی دورهمی خانوادگی

در زمان‌های گذشته برگزاری دورهمی خانوادگی از ارزش بسیار بالایی برخوردار بود. اما متاسفانه در حال حاضر برگزاری این دورهمی‌ها اهمیت خود را از دست داده است. امروزه افراد به

اشتراک گذاری