چرا کشت دوم برنج بهتر است ؟

چرا کشت دوم برنج بهتر است؟ آیا اصولا درباره کشت اول و دوم برنج اطلاعاتی دارید و تفاوت آنها را می دانید؟ اگر پاسختان به این سوال منفی است و

اشتراک گذاری