آیا برنج کته چاق کننده است

شاید همه­ ی کسانی که برنج کته مصرف می کنند مایلند بدانند که خاصیت چاق کنندگی برنج کته به چه اندازه است؟ در این که برنج به دلیل داشتن نشاسته

اشتراک گذاری