راه های ایجاد آرامش در خانواده

ایجاد آرامش در خانواده از مهم‌ترین راهکارهایی است که از ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. متاسفانه اکثر افرادی که در جامعه مرتکب جرم می‌شوند یا در معرض سوء استفاده احساسی قرار

اشتراک گذاری
ویژگی های خانواده خوشبخت

داشتن روابط سالم و محکم در یک خانواده از ابتدایی‌ترین ویژگی‌های خانواده خوشبخت و شاد است. از طرفی خانواده مهم‌ترین رکن یک جامعه است. به همین دلیل وجود یک خانواده

اشتراک گذاری