برنج وحشی چیست؟

شاید شما هم نام برنج وحشی را شنیده باشید. محصولی که هیچ ربطی به خانواده برنج ها ندارد اما به دلیل اندازه آن، نام برنج را روی آن گذاشته اند.

اشتراک گذاری