تفاوت برنج کته و آبکش

برنج کته و آبکش دو روش پختی است که در ایران مورد استفاده قرار می­گیرد. در روش آبکش برنج را از صافی رد می­ کنند و بعد از جدا شدن

اشتراک گذاری