تاریخچه برنج در ایران و جهان

برنج یکی از غلات پر مصرف در کل جهان است. تقریبا نیمی از مردم برنج را به عنوان یک غذای اصلی مورد استفاده قرار می­ دهند. تاریخچه­ ی  کاشت برنج

اشتراک گذاری