آب برنج برای موخوره

یکی از مواد طبیعی که برای درمان موخوره می تواند مورد استفاده قرار گیرد آب برنج است. اثر این ماده طبیعی، در دسترس و ارزان قیمت به حدی زیاد است

اشتراک گذاری