ارتباط پدربزرگ و مادربزرگ با نوه ها

حضور پدربزرگ و مادربزرگ در زندگی کودکان می‌تواند در تعیین شرایط روحی و عاطفی آن‌ها نقش بسیار موثری داشته باشد. در برخی از مواقع کودکان به دلیل طلاق عاطفی پدر

اشتراک گذاری