چرا رب گوجه سیاه می شود ؟

تهیه رب گوجه در خانه یک کار لذت بخش است که از قدیم توسط مادرها و مادربزرگ ها اتجام می شده است. امروزه تهیه رب خانگی نه فقط به عنوان

اشتراک گذاری