طرز تهیه یارما پلو

یکی از آشپزان بزرگ فرانسوی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: هر گاه دلم برای کشوری تنگ می‌شد، غذای مخصوص آنجا را درست می‌کردم. خوردن خوراکی های محلی باعث می‌شود تجربه

اشتراک گذاری