گوجه ربی چیست؟

اگر در دهه ۷۰ و یا قبل از آن به دنیا آمده باشید، قطعا خاطراتی از درست کردن رب در حیاط یا پشت بام خانه‌ها را به خاطر خواهید داشت.

اشتراک گذاری