نقش امگا ۳ در بدن

برخی اسید های چرب وجود دارند که حضور آنها در بدن لازم و حیاتی است از این رو به آنها اسید های چرب ضروری می گویند؛ نظیر امگا ۳ و

اشتراک گذاری