طرز تهیه آلبالو پلو

از دیر باز تاکنون غذاهای سنتی ایرانی با تاریخچه و فرهنگ ایرانیان پیوند خورده است که نشان اصالت و فرهنگ خانواده های ایرانی و تغذیه با اصالت ایرانی است .

اشتراک گذاری