آدرس:

تهران – سعادت آباد – میدان شهید طهرانی مقدم (کاج سابق) – خیابان سرو غربی – پلاک ۱۹ – واحد ٢٠١

تلفن:

۰۲۱-۲۲۳۸۱۷۶۹ | ۰۲۱-۲۶۷۴۰۷۸۶ | ۰۲۱-۲۶۷۴۰۴۹۰

ایمیل:

mail@zarinmihan.com